שירותי בזק ומיתקני בזק של בעלי הרשיונות לאספקת שירותי טלפון ניידים ונייחים - יהיו נגישים
 
 

שר התקשורת, אריאל אטיאס, פנה לשר האוצר, אברהם הירשזון, לאישור התקנות שגובשו במשרד התקשורת ולפיהם שירותי בזק ומיתקני בזק של בעלי הרשיונות לאספקת שירותי טלפון ניידים ונייחים - יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות.

משרד התקשורת גיבש את טיוטת התקנות לאחר הליך היוועצות עם ארגונים העוסקים בזכויות אנשים עם מוגבלות ועם מפעילי תקשורת. כדי שהתקנות ייכנסו לתוקף נדרשת הסכמת שר האוצר ואישור ועדות העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. התקנות המוצעות גובשו לאחר שבחודש מרץ 2005 נחקק בכנסת התיקון לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. החוק קובע חובה על מי שעיסוקו באספקת שירות ציבורי, לרבות שירותי בזק, לדאוג לנגישותו של השירות עבור אנשים עם מוגבלות, על ידי ביצוע סידורים והתאמות, לרבות התקנתם של אמצעי עזר ואספקת שירותי עזר.

התקנות שגובשו במשרד התקשורת קובעות כי בעל רשיון כללי למתן שירותי טלפוניה (נייחת או ניידת), המוכר ציוד קצה – יחוייב להציע ללקוחותיו דגם אחד לפחות של ציוד קצה, שהוא בעל התכונות הבאות: בעל אפשרות להגברת קול וצליל; בעל התאמה למכשירי שמיעה ועם אפשרות לחיוג מופעל קול ומקשים המתאימים לשימוש של אנשים עם מוגבלות בראייה. בעל רשיון המספק שירותי טלפוניה נייחים בלבד יחוייב להציע ללקוחותיו ציוד קצה הממיר באופן ממוכן אותות כתב לאותות שמע (TDD) בעברית ובערבית. בהתאם לנוסח המוצע, על בעל רשיון להציע את כל התכונות הנזכרות, בין בדגם אחד של ציוד קצה ובין במספר דגמים.

באשר להנגשת שירותי בזק, מוצע בתקנות כי בעל רשיון כללי למתן שירותי טלפוניה (נייחת או ניידת) יציע ללקוחותיו את שירותי הטלפוניה הבאים, בעברית ובערבית: שירות הודעות מסר קצר (SMS) לאנשים עם מוגבלות בראייה באמצעות טכנולוגיה הממירה אותות כתב לאותות שמע; מוקד שירות לאספקת שירותי טלפוניה לאנשים עם מוגבלות בשמיעה או בדיבור, המופעל על ידי מוקדן. בנוסף, מוצע לקבוע כי הגישה למוקדים של בעל הרשיון (לרבות מוקד שירות לקוחות, מודיעין ומוקד גביה) - תתאפשר באמצעות טלפון, פקסימילה, דואר אלקטרוני והודעת מסר קצר (SMS).

כדי לאפשר לבעלי הרשיונות פרק זמן סביר להיערכות, מוצע לקבוע כי תחילתן של ההוראות הנוגעות לביצוע התאמות הנגישות יהיה 90 יום ממועד פרסום התקנות ולהקמת המוקד המאוייש לאספקת שירותי טלפוניה לאנשים עם מוגבלות בשמיעה או בדיבור יינתן פרק זמן של 180 ימים. יצויין, כי בהתאם לתקנות המוצעות, בעל רשיון כללי ייחודי יהיה פטור מביצוע התאמות נגישות כאמור לתקופה של שנתיים מיום קבלת רשיונו.

מאת: דובר משרד התקשורת

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד