ליקויים בתקנות הנגישות לעניין מכשירים אוטומאטיים למידע או תורים

תשובת נציבות השוויון לפניית העמותה בנושא בעיות בהחרגה של עמדות תורים מהנגשה לעיוורים ולקויי ראייה
13/11/2014
 
 
עמדת מידע - קיוסק דיגיטלי

עמותת נגישות ישראל פנתה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ופרשה בפניה מספר בעיות העולות מתקנות הנגישות לעניין מכשירים אוטומאטיים למידע או תורים .

על אף שלא מוגדר מפורשות, ניתן להסיק שסעיף 25 בתקנות נגישות לשירות לעניין 'מכונות למתן שירות אוטומאטי' מתכוון גם לעמדות תורים.

 

סעיף 25 (א)(1) מפנה לתקן ישראלי 1918 חלק 4 לסעיף הדן ב'מכונות למתן שירות אוטומאטי'.

חשוב להכיר ש'קיוסק מידע' הינו מכשיר שתמיד מיוצר באופן ייעודי הן מבחינת עיצוב המוצר והן מבחינת התוכנה.

לפי תקנה 25 (ג) במידה ולאחר ביצוע בדיקה מקיפה, לא נמצא מכשיר נגיש וזמין החייב בביצוע ההתאמה יהיה פטור מהנגשתה. כמו כן, החייב בהנגשה יהיה פטור מייצור מכונה כזו לאור האמור בסעיף 25 (ה) לתקנות השירות.

ת.י. 1918 חלק 4 נמצא בשלבים אחרונים של הרוויזיה, כולל סעיף נרחב לעניין מכשירים אוט' כולל התייחסות לקיוסקי מידע / תורים.

מהכרותינו העמוקה עם הנושא, חשוב להכיר את הנקודות הבאות:

1. לא קיימת מדפסת ברייל לקיוסקי מידע / תורים - ולכן לא ניתן לעמוד בדרישה זו לפי סעיף 25 (ג) לפטור במידה ולא קיים ולא ניתן לייבא.

2. פתקית בכתב ברייל אינה רלוונטית עבור רוב אוכלוסיית העיוורים - הרוב המוחלט באוכלוסיית העיוורים אינו יודע לקרוא כתב ברייל ובנוסף, אוכלוסיה זו לא תדע להגיע עצמאית לעמדת השירות או לעמדה הרלוונטית אליה המכשיר האוט' יכוון.

3. אוזנייה / מערכת הפעלה קולית - לא קיימת על המדף ולכן לא ניתן לעמוד בדרישה זו לפי סעיף 25 (ג) לפטור במידה ולא קיים ולא ניתן לייבא. בכל מקרה, לרוב הלקוחות העיוורים אין באופן שוטף וקבוע אוזניות. אוזניות ציבוריות אינן מועדפות עקב היגיינה. השמעה ברמקול אינה רלוונטית עקב הרצון בפרטיות.

תשובת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

1. ככלל, יש חובה להנגיש מכונות אוטומטיות שבאמצעותן מסופק השירות הציבורי לפי תקנה 25 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013 (להלן: התקנות) ולפי לוחות הזמנים שבתקנות.

2. תקנה 25 לתקנות דורשת, בין היתר, להנגיש את המכונה האוטומטית לפי תקן 1918 חלק 4.

ככל שידוע לנו, ת"י 1918, חלק 4, ייתן מענה להתאמות הנגישות שיש לבצע בכל הנוגע למכונות אוטומטיות של מידע ו/או תורים.

3. אדם עם מוגבלות המתקשה לקרוא את הפלטים המודפסים יוכל לפנות לחייב בביצוע ההתאמה, לפי תקנה 29 או 32 שינגישו עבורו, ספציפית, מידע מסוים שהבנק מספק באחת הדרכים המנויות בתקנות אלה.

4. התקנת לחצן קריאה במטרה לסייע לאנשים עם מוגבלות, ככל שמדובר במכונות מידע ותורים, יכולה להיחשב, לדעתנו, להנגשה סבירה של המידע שמספקות מכונות אלה בהתאם לתקנה 29 לתקנות. בכך שהלחצן יכול להיות האופן בו מאפשרים לאדם לבקש שיקריאו לו את המידע ו/או את מספרו בתור. למשל, אם אין נותני שירות זמינים ונגישים בסביבה הקרובה.

עם זאת יש להדגיש כי לחצן זה אינו בא במקום הנגשת השירות הניתן באמצעות המכונות (להבדיל מהפלט המופק על ידן)לפי תקנה 25 לתקנות. שירות זה צריך להיות עצמאי.

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד