הממשלה רוצה לדחות לשנת 2024 את הנגשת שירותי שעת חירום

13/11/2018
 
 
סימן של אזעקה

בימים אלה נדונה בכנסת הצעת חוק מטעם הממשלה להאריך את המועד הסופי הקבוע בחוק (שכבר חלף) להשלמת חובת הנגישות של שירותי שעת חירום עד ה-1.11.2024 (הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2) (תיקון מס' 2), התשע"ט- 2018)

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כעת כי על שר הביטחון להגיש לכנסת תקנות להנגשת שירותי שעת חירום לאנשים עם מוגבלות עד ל-1 בנובמבר 2006. עקב התארכות הליך התקנת התקנות בממשלה ובוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, חלף המועד להשלמת ההחלה ההדרגתית של הוראות החוק.

החוק המוצע מאריך את המועד להשלמת חובת הנגשת שירותי שעת חירום עד ליום 1 בנובמבר 2024, כך שניתן יהיה להשלים את הליך התקנת התקנות ולהחיל אותן באופן הדרגתי ובהתאם ליכולת המעשית על כל רשויות המדינה.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד