אושר בטרומית: דרוש רוב רגיל להתקנת מעלית בבית משותף בו מתגורר מבוגר או בעל מוגבלות

20/12/2021
 
 
בניין הכנסת

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק המקרקעין (תיקון - התקנת מעלית מטעמים מיוחדים), התשפ"א-2021 של חבר הכנסת איתן גינזבורג, לפיה הרוב הדרוש להתקנת מעלית בבית משותף בו מתגורר מבוגר או בעל מוגבלות, יהיה רוב רגיל ולא שני שליש.

34 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדה חוקה.

מוצע להקל את הדרישה לרוב הדרוש בהחלטה של בעלי דירות בבית משותף על התקנת מעלית, לבקשת בעל דירה שהוא אדם מבוגר שמלאו לו 67 שנים או בעל מוגבלות. כמו כן, מוצע לקבוע כי מי שמסרב להתקנה לא יהיה רשאי להשתמש במעלית.

בדברי ההסבר נכתב: "הרוב הדרוש כיום מאפשר לא אחת לבעלי דירות בבית משותף להתנות את הסכמתם להתקנת מעלית בכך שבעל הדירה הזקוק למעלית יישא בהוצאות התקנתה, אף שהיא עשויה להעלות את ערכן של כל הדירות בבית וגם בעלי דירות אלו יוכלו ליהנות מהשימוש בה. כדי לעודד בעלי דירות שלא להתנגד להתקנת מעלית בבית משותף כאמור, מוצע לקבוע כי רק המחליטים על כך יישאו בהוצאות התקנתה, החזקתה והפעלתה של המעלית, אולם בעל דירה שלא הסכים להתקנה ולא נשא בהוצאות כאמור לא יהיה רשאי להשתמש בה.

עם זאת, מוצע לאפשר לבעל דירה שלא הסכים מלכתחילה להתקנת המעלית להודיע לאחר ההחלטה על ההתקנה על רצונו להשתמש בה, והוא יהיה רשאי לעשות כן לאחר ששילם ליתר בעלי הדירות את חלקו היחסי בעלויות ההתקנה של המעלית ובעלויות שיפוצה, אם היה. משעשה כן, יישא בהוצאות הקשורות למעלית כפי שנושאים בהן בעלי הדירות שהחליטו על ההתקנה. עוד מוצע לקבוע חזקה חלוטה לפיה בעל דירה שלא היה רשאי להשתמש במעלית ועשה כן, והוא ייחשב כמי שהסכים להתקנתה וניתן יהיה לאכוף עליו את חובת התשלום כאמור."

ח"כ איתן גינזבורג: "אני מבין את הצורך ביצירת איזונים בין בעלי זכויות בבתים משותפים, וכי רוב רגעי לא יכול לשנות סדרי עולם בתחום הקניין הפרטי. אבל לפעמים קיימים מצבים שבהם על המחוקק להתערב כשמדובר באנשים מבוגרים או בבעלי מוגבלויות שהצורך שלהם במעלית למשל הוא צורך ממשי, צורך של נגישות לביתם או דירתם ולא עניין של מותרות."

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד