מי הם הזכאים החדשים לתעודת פטור מתור?

כל מה שצריך לדעת על ההנחיות החדשות לפטור מתור החדש, שיכנסו לתוקף ביום חמישי הקרוב (16.6.22)
 
 
תעודת פטור מתור

 

תיקון חשוב לתקנות הנגישות לשירות בנושאי "פטור מתור" ו"פטור מתשלום עבור מלווה", שהוגש על ידי שר המשפטים, אושר ב-14.1.22 בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת.
התיקון מרחיב את מעגל הזכאים לפטורים האמורים, בהתאם לצרכים שעולים מהשטח ולקריטריונים שנקבעו בעבודת מטה ארוכה, תוך מיפוי כלל הצרכים והקבוצות הרלוונטיות.


פטור מתור

בנוגע לחובה לתת שירות ללא המתנה בתור, נקבעו הוראות אלו:

1. קבוצת הזכאים תכלול בעקבות התיקון את מי שעונה על אחת מההגדרות הבאות:

• אדם עם מוגבלות נפשית, שכלית או אוטיזם, שבשלה נקבעה לו נכות רפואית בשיעור 40 אחוזים או יותר.

• ילד נכה כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי.

ואת מי שזכאי לאחד מאלו:

• גמלת שירותים מיוחדים.

• גמלת סיעוד ברמות 4 עד 6.

• קצבה מיוחדת לנפגע עבודה.

• הטבה לפי הסכם הניידות.

• סיוע בניידות לפי הוראת האגף לשיקום נכים במשרד הביטחון.

• מלווה לפי תקנה 24 לתקנות הנכים (טיפול רפואי) או מי שנקבעה לו דרגת נכות מיוחדת בשיעור 100 אחוזים או יותר, לפי תקנות הנכים.

• מי שהרשות לזכויות ניצולי שואה הכירה בו כניצול שואה הזכאי לתגמול חודשי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, או כנכה הזכאי לתגמול חודשי לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, וכן ניצול שואה שמקבל קצבה חודשית ממדינת חוץ בשל רדיפות הנאצים.

2. נקבע בשירות ציבורי, שניתן לתאם מראש באמצעים נגישים, את המועד לקבלתו, יספק האחראי למתן השירות את השירות לאדם שזכאי לכך שהגיע לקבל שירות במועד שתיאם מראש, סמוך למועד שתואם כאמור. כלומר, אם אדם שזכאי לפטור מתור תיאם אותה מראש - מובטח לו שיקבל את השירות ללא עיכוב.

3. נותן שירות רשאי לקבוע נהלים שיבטיחו יישום מכובד ונגיש של הפטור מתור. נהלים אלו יפורסמו לציבור, בהתאם לתקנה 34 לתקנות נגישות השירות.
פטור מתשלום עבור מלווה

בנוגע לחובה לפטור מלווה של אדם עם מוגבלות מתשלום, התקנה תוקנה כך שהורחב מעגל הזכאים לפטור. כעת נכללים:

• אדם עם מוגבלות נפשית, שכלית או אוטיזם, שבשלה נקבעה לו נכות רפואית בשיעור 50 אחוזים או יותר.

• כל ילד נכה מגיל 8 ומעלה.

ואת מי שזכאי לאחד מאלו:

• גמלת שירותים מיוחדים.

• גמלת סיעוד.

• קצבה מיוחדת לנפגע עבודה.

• מלווה לפי תקנה 24 לתקנות הנכים (טיפול רפואי) או מי שנקבעה לו דרגת נכות מיוחדת בשיעור 100 אחוזים או יותר, לפי תקנות הנכים.

• מי שהרשות לזכויות ניצולי שואה הכירה בו כניצול שואה הזכאי לתגמול חודשי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או כנכה הזכאי לתגמול חודשי לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, וכן ניצול שואה שמקבל קצבה חודשית ממדינת חוץ בשל רדיפות הנאצים.
תעודות המעידות על הזכאות יונפקו בידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, הרשות לזכויות ניצולי שואה, ומשרד הרווחה - עבור בעלי תעודת עיוור זכאים.
התקנות המתוקנות פורסמו ב-16.3.22 וייכנסו לתוקף ב-16.6.22.

 

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד