הקצאת מקומות חניה לנכים במקום ציבורי קיים ובמקום ציבורי חדש

1/09/2009
 
 
חניות נכים מסומנות

לנוחיות הגולשים באתר, להלן טבלאות הקצאת חניה לנכים, הטבלה הראשונה למקום ציבורי קיים והשנייה למקום ציבורי חדש:

 

 

מקום קיים (ניתן היתר לפני 1 בספטמבר 2009) -

 

לפי פרט 2 בתקנה 2 לתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011

 

(4) מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה מתוך סך כל מקומות החניה הקיימים הוא כמפורט בטבלה שלהלן:

 

 

טור 1

טור 2

טור 3

טור 4

סך כל מספר מקומות חניה קיימים

סך כל מספר מקומות החניה הנגישים

מקומות חניה נגישים לרכב רגיל

מקומות חניה נגישים לרכב גבוה

4 עד 10

1

-

1

11 עד 25

2

1

1

26 עד 75

3

2

1

76 עד 100

4

2

2

101 עד 150

5

3

2

151 עד 200

6

4

2

201 עד 300

7

4

3

301 עד 400

8

5

3

401 עד 500

9

6

3

501 עד 1,000

9 + 2% מסך כל מקומות החניה מעל 500

ההפרש בין האמור בטור 2 לטור 4

3 + מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה מוקצה מכל 6 או מכל חלק מ-6 מקומות החניה הנגישים הנוספים מעבר ל-9 מקומות החניה הנזכרים בטור 2

יותר מ-1,000

19 + 1% מסך כל מקומות החניה מעל 1,000

ההפרש בין האמור בטור 2 לטור 4

5 + מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה מוקצה מכל 6 או מכל חלק מ-6 מקומות החניה הנגישים הנוספים מעבר ל-19 מקומות החניה הנזכרים בטור 2

 

 

מקום חדש (ניתן היתר אחרי 1 בספטמבר 2009) -

 

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 סעיף 8.110 מגדיר:

 

           (ה)  מספר מקומות החניה הנדרשים:

 

טור א'

מספר מקומות חניה הנדרשים על פי התוספת לתקנות החניה

טור ב'

מספר מינימלי של מקומות חניה נגישים

סך הכל

לרכב רגיל

לרכב גבוה

10-4

1

-

1

25-11

2

1

1

50-26

3

2

1

75-51

3

2

1

100-76

4

2

2

150-101

5

3

2

200-151

6

4

2

300-201

7

4

3

400-301

8

5

3

500-401

9

6

3

1000-501

9 + 2% מכלל מקומות החניה מעל 500

מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה יוקצה לכל 6 או חלק מ-6 מקומות חניה נגישים נוספים

יותר מ-1000

19 + 1% מכלל מקומות החניה מעל 1,000

 

 

 

 

יובהר בזאת, כי בכל מקרה, ניתן להגדיל את מספר מקומות החניה לנכים במידה ויש צורך במקום כלשהו, אך לא ניתן להפחית מקומות חניה מהאמור בתקנות.  

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד