לאור עתירת נגישות ישראל לבג"צ - זכויות החנייה תהיינה זהות לכל סוגי תגי חנייה לנכים

16/05/2012
 
 
תג חנייה עגלה

 

ביום 27.11.11 עתרה לבג"צ עמותת "נגישות ישראל", באמצעות עוה"ד תומר רייף ותום אפלשטיין ממשרד זיסמן, אהרוני, גייר ושות', בדרישה לחייב את משרד התחבורה לחדול מלהנפיק סוגים שונים של תגי חניה לנכים ולחדול מהאפליה והאבחנה בין התגים (תג כחול עם סמל של כסא גלגלים ותג עם סמל משולש ירוק) כאשר לאבחנה זו אין בסיס חוקי בחוק חניה לנכים. עמותת נגישות טענה כי בפועל ניתנים דוחות חניה כנגד אנשים המחזיקים בתג ירוק החונים במקום המסומן בתמרור כחול עם סמל של כסא גלגלים וזאת כאשר אין בסיס חוקי לאכיפה זו. עוד טענה עמותת  נגישות שאם יש צורך לקבוע זכויות שונות לתגים שונים יש לבצע זאת בחקיקה מתאימה בחוק חניה לנכים.


בעתירה, אשר הופנתה כלפי שר התחבורה, טענה עמותת נגישות כי מעבר לכך שהפרקטיקה הנוהגת, לפיה מנפיק אגף הרישוי במשרד התחבורה שני סוגים שונים של תג נכה - תג כחול עם סמל של כסא גלגלים ותג עם סמל משולש ירוק מנוגדת להוראות הדין, הרי שיש בה על מנת לפגוע בציבור האנשים עם מוגבלות בישראל. ההנחה לפיה אדם עם מוגבלות הנעזר בכסא גלגלים, זקוק להעדפה על פני אדם עם מוגבלות שאינו נעזר בכסא גלגלים, לא תמיד נכונה ובכל מקרה לא מדובר בקריטריון רפואי יחיד להקניית זכויות מועדפות לחניה מועדפת/נגישה יותר. לשיטתה של עמותת נגישות, קיימות עוד מוגבלויות מהותיות אשר כרוכות במגבלה מהותית בניידות גם אם אותו אדם עם מוגבלות לא נעזר בכסא גלגלים (לדוגמא אנשים עם מחלות לב או מחלות נשימה קשות, אנשים עם מחלות כלי דם ברגליים, וכיו"ב). במסגרת העתירה עמותת נגישות טענה עוד כי קיים צורך דחוף בביצוע רביזיה חקיקתית לחוק חניה לנכים כך שגם הנושא של הנפקת תגים שונים, שמקנים זכויות שונות, יעוגן בחקיקה מפורשת לאחר שתישמע עמדתם של כל ארגוני הנכים בישראל.


לאחר הגשת העתירה, משרד התחבורה הגיש תגובה ובמסגרתה טען כי אכן טענות עמותת נגישות נכונות במובן זה שאין בסיס חוקי לאבחנה בין התג הירוק לבין התג הכחול וכי אכן קיים צורך בביצוע תיקוני חקיקה מתאימים לחוק חניה לנכים.


ביום 9.5.2012 ניתן פסק דין בעתירה לאחר דיון שהתקיים באותו יום. במסגרת פסק הדין קבע בג"צ כי מאחר ומשרד התחבורה הודה בתגובתו לעתירה, כי אכן ניפקו בעבר סוגים שונים של תגים, והודיע כי מעתה ואילך זכויות החניה לנכים תהיינה זהות בלא אבחנה על פי סוג התג, הרי שמעתה ואילך לא תוקנינה זכויות שונות לבעלי התגים השונים, כלומר, מעתה זכויות החנייה תהיינה זהות בלא אבחנה על פי סוג התג.


עם זאת, במסגרת החלטת בג"צ צוין כי משרד התחבורה אישר בתגובה ובדיון כי יש צורך להביא לשינויים בחקיקה בכל הנוגע להסדרת הזכויות של נכים באשר לחנייה. באת כוח משרד התחבורה מסרה במהלך הדיון בבג"צ כי תזכיר של הצעת חוק בנושא יונח על שולחנה של ועדת השרים לענייני חקיקה, תוך שלושה חודשים.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד