רביזיה בחוק חניות נכים - נייר עמדה למשרד התחבורה

29/06/2015
 
 
תמרור סימון חניות נכים

רקע

חוק חניה לנכים, התשנ"ד - 1993 התיישן ואינו מתאים לצרכים הקיימים, נכון לשנת 2014.

לבקשת משרד התחבורה נתבקשנו להכין נייר עמדה מוסכם ע"י ארגונים מובילים בישראל.

מטרתנו, לצמצם את רשימת הזכאים לתגי חניה לנכים בצורה משמעותית כך שרק אנשים עם מוגבלות ממשית בניידותם יהיו זכאים, להפוך את התג לטכנולוגי ולשימוש אישי בלבד.

נייר עמדה זה מוסכם על ארגוני הנכים המובילים בישראל: מטה מאבק הנכים, עמותת נגישות ישראל, ארגון נכי ישראל, ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל, ארגון נכי ואלמנות תאונות עבודה, המרכז לעיוור בישראל וארגונים אחרים.

להלן עיקרי השינויים הנדרשים בחוק חניה לנכים

1. הקריטריונים לקבלת תג נכה:

א.  הארגונים מתנגדים מהותית ועקרונית לרשימת הליקויים המזכים בתג חניה שהופצה ע"י משרד התחבורה ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם
     מוגבלות.

ב.  תג נכה יינתן אך ורק לאנשים עם מוגבלות ממשית בניידותם והחיים בקהילה חיים פעילים.
     
(כאלה שאינם יכולים ללכת מרחק של 100 מטר במישור ללא צורך בעזרים או עזרה בזמן נתון - קריטריון הנהוג במדינות רבות בעולם).
     
באופן כללי, יש להחמיר משמעותית את תנאי קבלת תג הנכה ולצמצם את כמות תגי החניה רק לכאלה שבאמת צריכים חניות נכים
     לניידותם.

ג.  הזכאות לקבלת תג נכה תיקבע ע"י המוסד לביטוח לאומי, משרד הרווחה ומשרד הביטחון - עבור נכי צה"ל. ההנפקה של התג תבוצע ע"י
    משרד התחבורה.

 

2. סוגי תגים

א.  יהיה תג מסוג אחד בלבד לכל מי שזכאי, עם סמל כיסא הגלגלים הבינלאומי.

ב.  תג הנכה יהיה אישי (ללא קשר למספר הרכב!!).

ג.  תג הנכה יהיה טכנולוגי (לזכאי יהיה מכשיר/תג אחד בלבד שיאפשר לו שימוש בכל רכב בו ישתמש, התג יופעל בעת הצורך גם במצב
    של חנייה בחניית נכים. כאשר התג יופעל ע"י מלווה, התג הטכנולוגי יאפשר חנייה של מספר דקות בלבד).

    התג הוא ספציפי לאדם – ולא לכלי הרכב – על מנת לודא שהשימוש הוא אישי בלבד ובמועד לו זקוק האדם עם המוגבלות לתג.

ד.  תג נכה זמני יהיה לתקופה קצובה מראש, אך לא יותר משלושה חדשים ויהיה בצבע ובצורה שונים מהתג הקבוע.

ה.  תג לתיירים יהיה עד לתאריך היציאה מהארץ.

     התייר יקבל בטרמינל מכשיר תג חניה כנגד פיקדון – מוגבל לזמן שהייתו בארץ, ויחזיר היכן שיצא ויקבל בחזרה את הפקדון שהשאיר.

 

3. זכאויות לחניה

א.  רכב גבוה עם מעלית יהיה זכאי:

       i. לחנות בחניות רכב גבוה באופן בלעדי.

      ii. רשאי לחנות בכל חניות הנכים לרכב רגיל ובתנאי שלא יתפוס שתי חניות.

     iii. רשאי לחנות במקומות שלא מפריעים לתנועה.

ב.  רכב נכה פרטי יהיה זכאי:

       i. רשאי לחנות בכל חניות הנכים לרכב רגיל בלבד.

      ii. רשאי לחנות במקומות שלא מפריעים לתנועה.

ג.  הסדרת נושא הגדרת "הפרעה ממשית בתנועה".

ד.  הסדרת נושא חניה באזור פריקה וטעינה

 

4. שילוט וסימון

א.  יוגדר שלט חדש לחניה של רכב נכה עם מעלית - "רכב גבוה".

ב.  חניות נכים יצבעו בכחול.

ג.  סמל הכסא גלגלים הבינלאומי - יסומן בכל חניה.

ד.  לכל חניה יהיה תמרור ניפרד לחניית נכים.

ה.  במעטפת המעבר הצמודה לחניית הנכה והמיועדת כמעבר - יהיה רשום - מעבר נכה - אין חנייה.

ו.  יושת קנס בגובה הקנס הקבוע על תפיסת מקום חנייה לנכים ולמי שחונה בין חניות הנכים, במעבר הנחוץ לאדם עם מוגבלות.

 

5. הכרה בינלאומית - הדדית

א.  תהיה הכרה הדדית בין תגי החנייה של מדינות אחרות (תג חניה חוקי של מדינה אחרת יוכר ויהיה קביל בישראל. כמו כן, תגי חנייה
     ישראליים יוכרו בחו"ל).

ב.  נדרשת פעילות נמרצת להכרה הדדית.

 

6. אכיפה

א.  במקרה של חובות חניה של נכים עם תג נכה בתוקף, לא תתאפשר הוצאה לפועל ולא יתאפשר עיקול חשבון בנק או רכב נכה או כל
     עיקול אחר.

ב.  משרד התחבורה בשיתוף עם משטרת ישראל והפקוח העירוני יפעלו לאכיפה מוגברת והגברת המודעות.

סיכום:

אנו מצפים לעדכון חוק חניה לנכים, בהתאם לאמור בנייר עמדה זה.

כארגוני נכים מובילים, נשמח לסייע ולתמוך ברביזיה נדרשת וקריטית זו.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד