סיכום כנס נגישות אתרי אינטרנט – 25.10.2017

 
 

ביום 25.10.2017 קיימו עמותת נגישות ישראל ואיגוד האינטרנט כנס ייחודי בנושא נגישות אתרי אינטרנט, זאת לאור הרביזיה בתקנה 35 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 ("תקנות נגישות השירות").

 

להלן מספר דגשים מדברי האורחים המכובדים והמרצים:

עו"ד מיכל שיק הר-טוב, מנהלת המחלקה המשפטית בעמותת נגישות ישראל:

סקרה את הרביזיה בתקנה 35 לתקנות נגישות השירות ("הרביזיה") והסוגיות המשפטיות השונות העולות ממנה. בהרצאתה סקרה מהם "שירותי אינטרנט" עליהם חלות התקנות, מה נדרש מאתר אינטרנט על מנת שיחשב "נגיש", מיהו הציבור עליו חלות התקנות, נסקרה חובת הנגשת מסמכים, המפורסמים באתרי אינטרנט, הנגשה של תכני ווידאו, טלוויזיה ויישומים (אפליקציות) וכן נושאים נוספים הקשורים בנגישות אתרי אינטרנט, כגון חובת פרסום הסדרי הנגישות באתר, חובת תחזוקת האתר/היישום, ביצוע בדיקות נגישות לאתר וכיוצא בזה.

 

עו"ד מי-טל גרייבר שוורץ, סמנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי:

סקרה את הפטורים וההקלות, אשר נקבעו במסגרת הרביזיה. בהרצאתה סקרה את סוגי האתרים עליהם חלה חובת ההנגשה, זאת בחלוקה לאתר קיים/חדש ובהתאם למחזור הכספי של נותן השירות, וכן את סוגי הפטורים אשר נקבעו במסגרת הרביזיה, ביניהם פטור טכנולוגי. כן סקרה את הסנקציות אשר קובע החוק במקרה של הפרת ההוראות, ביניהן סנקציות אזרחיות ופליליות והציגה את חובת הפנייה המוקדמת לנותן השירות, במקרה של היעדר נגישות באתר או היישום, זאת במטרה לאפשר לחייב לתקן את ההפרה טרם הגשת תביעה.

 

הגב' בת שבע אנגלברג-בר, מנהלת יישומי אינטרנט באוניברסיטה הפתוחה, חברת וועד מנהל באיגוד האינטרנט וחברת וועדת נגישות במכון התקנים:

סקרה את עיקרי תקן ישראלי 5568 "קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט" ("התקן") והשינויים הצפויים בו, בעיקר ככל שהדבר נוגע להנגשת מסמכים. בהרצאתה הסבירה, כי לאור השינויים הטכנולוגיים הרבים, אשר התרחשו בשנים האחרונות, ביניהם - ריבוי הפלטפורמות וריבוי מזיני התוכן באתרי האינטרנט, נדרש כיום עדכון לתקן. הרצאתה התמקדה בעיקר בחלק השני של התקן, העוסק בנגישות מסמכים דיגיטליים, אשר טיוטה שלו פורסמה להערות הציבור בחודש יולי 2017. במסגרת הרצאתה סקרה את הקשיים השונים הכרוכים בהנגשה של מסמכים דיגיטליים, הציגה מספר המלצות בנושא וכן סקרה את האופן בו ניתן לערוך בדיקות נגישות לאתרי אינטרנט.

 

מר יובל וגנר, נשיא ומייסד – עמותת נגישות ישראל:

העביר הרצאה מוקלטת בנושא הנגשת אתרי אינטרנט. במסגרת ההרצאה הסביר מהו אתר אינטרנט נגיש והציג שלוש רמות שונות של נגישות – (א) אתר שאינו נגיש, (ב) אתר הנגיש בהתאם לדרישות החוק ו- (ג) אתר הנגיש באופן מלא. בהרצאתו מסר המלצותיו באשר לאופן הנגשתם של אתרי אינטרנט חדשים וקיימים וכן הדגיש את החשיבות הרבה בהקפדה על נגישות האתר לאורך זמן.

 

פאנל מומחים טכנולוגיים "מתאוריה לפרקטיקה"

– בהנחיית מר אלון זכאי, מייסד ומנכ"ל חברת A-2-Z נגישות ושיווק באינטרנט ובהשתתפות הגב' שאולה הייטנר, יו"ר ועדת נגישות במכון התקנים, מר משה מורשת, סמנכ"ל פעילות ישראל ואירופה, יוזר1סט, מר פיני מנדל, מנכ"ל טרייבייס מקבוצת טלדור ומר גבי כהן, מנהל מוקד התמיכה הטכנולוגי לאנשים עם עיוורון ולקות ראייה – מגדל-אור, עמותת יעדים לצפון:
במסגרת הפאנל נמסרה אינפורמציה באשר לעדכון ת"י 5568 ונמסר, כי התקן המעודכן צפוי להתפרסם עד סוף שנת 2017/תחילת שנת 2018; נסקרה הנגשתם של אתרי אינטרנט באמצעים "אוטומטיים", הן במסגרת הנגשת האתר עצמו והן במסגרת הנגשה של מסמכים דיגיטליים. כן הוסבר האופן בו לומדים עיוורים כיצד להשתמש בתוכנות קוראות מסך ונמסרו מספר המלצות באשר לאופן עיצובם של אתרי אינטרנט ומסמכים, אשר יישומן עשוי להקל על עיוורים, המשתמשים בתוכנות קוראות מסך. בסוף הפאנל הובהרה החשיבות הרבה שבתחזוקת האתר ובביצוע בדיקות נגישות תקופתיות, בפרט כאשר מדובר באתרים, הכוללים פעילות רבה.

 

מר זך סיגל, מפתח, צוות נגישות אפליקציות ואתרים, A-2-Z נגישות ושיווק באינטרנט:

הרצה בנושא הנגשה של יישומים (אפליקציות). במסגרת הרצאתו סקר את הקשיים השונים הכרוכים בהנגשה של יישומים ומסר המלצות שונות להתמודדות עם קשיים אלה. כן סקר בהרצאתו את דרישות תקנה 35, בעקבות הרביזיה, ככל שהיא נוגעת להנגשה של יישומים.

 

אוהב ציון, מנהל קהילת WordPress ישראל:

הרצה בנושא נגישות וחווית משתמש. הדגיש בהרצאתו, כי שיפור הנגישות מוביל באופן ישיר לצמיחה גבוהה כתוצאה מחשיפת האתר לקהלים חדשים, המהווים חלק גדול מהאוכלוסייה. במסגרת הרצאתו עמד על ההבדל שבין שימושיות ונגישות וסקר הוראות שונות מתקן ישראלי 5568, כגון הנחיות העוסקות בניווט, אופן היצירה הרצוי של תכני טקסט ותאימות. לדבריו, בניית אתר אינטרנט בהתאם להוראות התקן מובילה להעלאת רמת הנגישות של האתר ובכך לעליית מספר המשתמשים בו.

 

פאנל שאלות ותשובות

– בהנחיית עו"ד מי-טל גרייבר שוורץ, סמנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי ובהשתתפות עו"ד ערן טמיר, יועמ"ש, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, עו"ד מיכל שיק הר-טוב, מנהלת המחלקה המשפטית בעמותת נגישות ישראל, מר שי תני, יועץ נגישות, A-2-Z נגישות ושיווק באינטרנט ומר טוביה שיינפלד, מנכל UA – User Accessibility:
במסגרת הדיון בפאנל נמסר ע"י מר ערן טמיר, כי במידה והשירות באתר האינטרנט מיועד לציבור הישראלי, יש להנגישו בכל השפות בהן הוא ניתן באתר. מדובר בעמדה חדשה של הנציבות בנושא (עפ"י עמדתה הקודמת של הנציבות, לא היה הכרח בהנגשת האתר בשפות נוספות, במידה והיה קיים אתר נגיש בשפה רשמית). עפ"י ערן טמיר, מי שנסמך על עמדת הנציבות בעבר, הנציבות לא תפעל כנגדו ותיתן לו זמן היערכות, ובכל מקרה, כל מי שנתקל בבעיה בנושא מוזמן לפנות אל הנציבות ולהידבר עמה בנושא. כן התקיים במסגרת הפאנל דיון בשאלה - האם יש מקום להוסיף בעתיד מקצוע של מורשה נגישות שירות טכנולוגי, ונדונו מספר תקנות נגישות ספציפיות (בתחום ההשכלה הגבוהה, שידורי טלוויזיה וכדומה).

 

מרתון פתרונות הנגשה טכנולוגיים

– בהנחיית מר אלון זכאי, מייסד ומנכ"ל חברת A-2-Z נגישות ושיווק באינטרנט ובהשתתפות מר זך סיגל, מפתח, צוות נגישות אפליקציות ואתרים, A-2-Z נגישות ושיווק באינטרנט, מר טוביה שיינפלד, מנכל UA – User Accessibility, מר משה מורשת, סמנכ"ל פעילות ישראל ואירופה, יוזר1סט, מר דודו אדי, מנכ"ל ומייסד Make-Sense, מר גבי כהן, מנהל מוקד התמיכה הטכנולוגי לאנשים עם עיוורון ולקות ראייה – מגדל-אור, עמותת יעדים לצפון והגב' רוית קדרי, סמנכ"ל מהלב:
במסגרת המרתון הציגו המשתתפים פתרונות טכנולוגיים שונים להנגשת אתרי אינטרנט, יישומים ומסמכים דיגיטליים, ביניהם: Step Hear, מערכת התמצאות ניווט ומידע לאנשים עם לקויות ראיה, אשר פותחה על ידי מהלב; מוקד תמיכה טכנולוגי, המותאם לאנשים עם לקויות ראייה או עיוורון, המופעל על ידי עמותת מגדל-אור, במטרה לשפר את יכולתם של אנשים עם לקויות ראיה לגלוש באתרי אינטרנט; תוסף אשר פותח על ידי חברת Make-Sense ואשר מאפשר איסוף אוטומטי של בעיות נגישות, אשר זוהו באתר האינטרנט, והצגתן לבעל האתר יחד עם הצעות לפתרון; שיתוף הפעולה בין חברת יוזר1סט וחברת ComposeDoc לצורך בניית מערכת, היודעת לזהות האם מדובר במשתמש בעל מוגבלות בראיה ולהנגיש עבורו את המסמכים הרלוונטיים; תוסף נגישות לדפדפן בשם ANDI מבית UA – User Accessibility, ה"מתלבש" על הדפדפן של הגולש ומאפשר לו ליהנות מנגישות בסיסית בכל אתר אליו ייכנס; Mate-App.io, מערכת הנגשת אתרי אינטרנט, אשר פותחה על ידי A-2-Z נגישות ושיווק באינטרנט ומר זך סיגל, המאפשרת ביצוע בדיקות אוטומטיות וידניות, תוך שיתוף כלל אנשי הצוות והדרכתם.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד