חוקים לאחר קריאה שלישית

הכנסת אישרה סופית: תוגבר נגישותם של אנשים עם מוגבלויות ליצירות

ספרים בתוך טלוויזיה
לפי התיקון לחוק שאושר, תותר עשיית פעולות ביצירה, שאינה נגישה לאדם עם מוגבלות מחמת מוגבלותו, או בעותק של היצירה, לשם הפיכתה ליצירה מותאמת. ההיתר כאמור יהיה במגבלות הקבועות בתיקון המוצע, ויהיה מותר רק לארגון רלוונטי או לאדם עם מוגבלות, או מי מטעמו, לשימושו הפרטי
23/03/2014

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 43), התשס"ט–2008

11/11/2008

הסדרת השירות לנזקקים לשירותי סיעוד

נהלים חדשים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד. החל מה-1.9.08 נדרשים מעסיקי עובד זר סיעודי לרשום אותו רק בתאגידים שעמדו בכל התנאים המיוחדים שהוגדרו.
5/10/2008

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 87), התשס"ח–2008

17/08/2008

חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון מס' 3), התשס"ח–2008

7/08/2008

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 111), התשס"ח–2008

6/08/2008

הצעת חוק רשות השידור (תיקון – פטור מתשלום אגרת הטלוויזיה לגמלאים), התשס"ח

3/08/2008
עבור לתוכן העמוד