בעלי תג נכה כחול יכולים לנסוע בנתיב תחבורה ציבורית

 
 
נתיב תחבורה ציבורית

נתיב תחבורה ציבורית (נת"צ) הוא נתיב בכביש המיועד לתחבורה ציבורית בלבד, על כל סוגיה (אוטובוסים, מוניות שירות, ומוניות ספיישל). הוא על פי רוב הנתיב הימני הקיצוני בכביש, או הנתיב הפנימי בכביש (במקרה ויש נת"צ מקביל בכיוון הנגדי).

למרות שהוא מיועד לתחבורה ציבורית בלבד, לפי פקודת התעבורה, הנסיעה בנת"צ מותרת גם לבעלי תג נכה כחול עם כיסא גלגלים ולאדם המתלווה לבעל התג ונוהג עבורו ברכב לגביו ניתן התג

פקודת התעבורה [נוסח חדש]

נסיעת נכים בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית (תיקון מס' 85) תשס"ח-2008

 

סעיף 71א1.
(א) מי שניתן לו תג נכה כמפורט בתוספת התשיעית* רשאי לנהוג ברכב שלגביו ניתן התג האמור בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית, למעט בנתיב שיועד, על פי תמרור, לרכב להסעת המונים שאינו אוטובוס.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על אדם המתלווה אל הנכה והנוהג בעבורו ברכב.

(ג) השר רשאי, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את הנתיבים שבהם רשאי לנהוג מי שניתן לו תג נכה כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שחלפו שנתיים ממועד התחילה של סעיף זה.

*תוספת תשיעית:

תג נכה התואם במראהו את תמרור 437: חניה לרכב של נכה – משותק רגלים, בהתאם להודעת תעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל-1970

לפקודת התעבורה המלאה באתר נבו - לחצו כאן 

 

הדפסהוסף תגובה
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
יעל (23/08/2021 18:48:16)
1. רפאל (12/01/2022 11:17:39)
2. ארי (20/02/2022 14:23:10)
3. ארי (20/02/2022 15:45:14)
עבור לתוכן העמוד