חניית נכים במקומות עבודה

הקצאת מקום חניה לעובד עם מוגבלות בבניין משרדים ובמקום העבודה בכלל

חניית נכים בכניסה למבנה
נייר עמדה באשר לזכאותו של אדם עם מוגבלות בעל תג חניה כחול ומשולש שעובד בבניין משרדים לחניה שמורה
14/08/2013

הקצאת מקום חנייה לעובדים עם מוגבלות במקום עבודה

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה) התשס"ב 2001
7/02/2012
עבור לתוכן העמוד