Skip to main content

מידע מסייע

עושים סדר: האם מקומות החניה המיועדים לנכים משמשים את כל הנכים בעל סוגי התג השונים?

האם רשאים בעלי כל סוגי תגי הנכה לחנות בכל חניית נכים מסומנת? האם ניתן להפריד ולסמן מקומות חניה מיוחדים לבעלי תגים שונים? להלן תשובת משרד התחבורה:

 

נושא הקצאת מקומות חניה לנכים נדון במשרד מזה שנים רבות. בהקשר זה נקבע תמרור מיוחד בלוח התמרורים (437) המייעד מקום חניה בלעדי לנכים.

בגרסה הראשונה של התמרור נקבע כי הוא ייעד את מקומות החניה המיועדים לנכים רק לנכים משותקי רגליים, שהניידות שלהם תלויה בכיסא גלגלים ורכב מיוחד רחב וגבוה.

בדיון בוועדת הכלכלה בכנסת מיום 15.2.2011 בהשתתפות רבים נקבע כי מקומות החניה המיועדים לנכים ישמשו לכל הנכים בעלי תג נכה. בהתאם לכך שונתה ההגדרה גם בלוח התמרורים.

כיום, עולה הפניה לייעד מקומות חניה נפרדים באמצעות תמרור לנכים משותקי רגליים בנפרד ולנכים אחרים בנפרד.

בבדיקה ראשונית שנעשתה, הדבר כנראה לא ישים, מן הסיבות הבאות :

  1. חוק חניה לנכים 1993 מתיר לנכים את החניה במקומות שהחניה אסורה על נהגים אחרים. (למשל – ליד סימון אדום לבן, ועוד). 
  2. זאת, למעט מקומות מיוחדים שצוינו בחוק באופן מפורש (למשל – צמתים, מעברי חציה ועוד)
  3. משום כך – חניה של נכים לא משותקי רגליים במקומות חניה שייועדו לנכים משותקי רגליים אינה עבירה, גם אם יוצב תמרור הקובע זאת.

על רקע זה

  1. לא קיימת עבירה כזו בחנ"א (חוברת נוסחי אישום) של המשטרה.
  2. אין קנס בצו עבירות קנס .
  3. אין סמכות פיקוח לרשויות המקומיות ע"פ חוקי העזר העירוניים להעמדת רכב וחנייתו.

לסיכום

  1. לאור כל הנ"ל אין טעם בקביעה כזו באמצעות תמרור, כי לא יהיה ציות לו על פי חוק.

מאמרים נוספים בנושא

הירשמו לנגישון והשארו מעודכנים
תשאירו מייל עכשיו ונדאג שתשארו מעודכנים כל הזמן