Skip to main content

בית כנסת מאיר בעל הנס בקרית מוצקין

בבית הכנסת "מאיר בעל הנס" אין גישה לנכים (מצב אופייני לרוב בתי הכנסת). לעזרת הנשים מובילות כ- 40 מדרגות וזה מונע מנשים מבוגרות ו/או עם מגבלת ניידות להגיע לתפילות ולטקסי בר-מצווה. דווח לנו גם על נפילות של נשים במדרגות התלולות

 

בית הכנסת הוקם בסביבות 1993 ולכן חלות עליו "תקנות התכנון והבניה  התש"ל – 1970 חלק ח'". לפי התקנות הנ"ל, בית כנסת ששטחו 150 מ"ר לפחות הוא "בניין ציבורי ב'" ולכן "לא יינתן היתר להקמת בנין ציבורי ב' אלא אם ימולאו לגבי קומה אחת לפחות ולדרכי הגישה לאותה קומה התנאים המפורטים…". זה החטא הקדמון – מתן אישור בנייה למבנה ציבורי ללא שום נגישות באף אחד מהמפלסים שלו למרות תקנות מפורשות.
ב- 1995 התקבלה תוספת לתקנות שקובעת, בין השאר, "הועדה  המקומית רשאית להתנות תנאי בהיתר לבצע שינויים בבנין ציבורי ב' קיים … שימולאו לגבי קומה אחת לפחות של הבנין האמור …, ולדרכי גישה לאותה קומה, התנאים האמורים בחלק זה, כולם או מקצתם, אם ניתן לבצע בבנין האמור את התנאים האמורים".

באפריל 2004 התקיים דיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה. המטרה: "שינוי צורת מדרגות הכניסה והוספת פרגולה מעל הפודסט". הוועדה החליטה, בין השאר: "לאשר בתנאי מתן פתרון כניסה לנכים". לפי תמונה של בית הכנסת לפני ואחרי הפרויקט הנ"ל, השינוי בוצע (כולל הפרגולה המעוגלת שבתמונה), אך הוועדה לא אכפה את דרישתה ל"פתרון כניסה לנכים".

במרץ 2010 התקיים דיון בוועדה המקומית בנושא "הוספת אולם אירועים (ארועי מצווה) בקומת קרקע על מבנה בית הכנסת ושינויים במהלך מדרגות הכניסה". בהחלטה למתן האישור (עוד לא היתר) כתוב, בין השאר: "קיום תנאים מיוחדים לנכים (מעלית, שרותים, גישה וכדומה)". לא ברור אם הדרישה מתייחסת הפעם לכל בית הכנסת או לאולם החדש בלבד. כיוון שבית הכנסת מופעל ע"י עמותה, אולם האירועים לא יוגדר, לכאורה, כעסק…

 

במאי 2010 אחת המתפללות פנתה במכתב נרגש אל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עם העתק אלינו. מסתבר שהייתה אפילו תאונה במדרגות האלה עם נזק בלתי הפיך שנגרם לאחת המתפללות. נודע לנו שדווקא וועד בית הכנסת לא שם את ההנגשה בראש סדר העדיפויות שלו.

באמצע יוני 2010 נמסר לנו מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ששיפועים (כבש) לאולם התפילה כלולים בשיפוץ המתוכנן. דיברו על עזרת נשים נוספת במפלס אולם התפילה הראשי לטובת נשים שלא מסוגלות לעלות במדרגות, אך כנראה שיש התנגדות לפתרון הזה בקרב חלק מהמתפללים. הוספת עזרת נשים נגישה במפלס אולם התפילה כלולה בתקנות חוק השוויון וצריך לקוות שייאכפו.

לקראת סוף יוני 2010 התקיים סיור של הכותב סביב הכניסות לבית הכנסת. התמונות מוצגות להלן. אחד המתפללים הותיקים הציג לכותב שרטוטים ותוכניות. בתוכנית שהוגשה, לדבריו, לוועדה יש תוספת אולם אירועים במקום גינה שצמודה ושייכת לבית הכנסת. התכנון כולל כבש (שיפוע) חיצוני ארוך לטובת אולם התפילה הראשי בלבד. אפשר לראות בשרטוט תאי שירותים, אף אחד מהם לא יכול להיות מוגדר כ"שירותי נכים". בסקיצות אחרות (שכנראה לא מייצגות תוכנית רשמית) יש הצעה למעלית "שבת" חיצונית לעזרת הנשים, אך ועד בית הכנסת לא מעוניין בפתרון הזה.

אחרי שלא קיבלנו תשובות מספקות מהוועדה המקומית וממהנדס העיר פנינו באוגוסט 2010 למשרד הפנים ולמשרד לשירותי דת. הגיעו אישורי מסירה ותשובות כלליות, אין תשובה עניינית ממשרדי הפנים ושירותי הדת במשך חודשים ארוכים.

 

ביולי 2011 נמסר לנו שוועד בית הכנסת קיבל היתר מהוועדה המקומית ויש סימנים של התחלת בנייה (פירקו חלק מהגדר בחצר בית הכנסת ויש חומרי בנייה). בלי קשר לנגישות, יש סימנים של חוסר סדר ובטיחות בהתחלת הבנייה: עוברים בגן הציבורי הצמוד ילדים רבים, אך אתר הבנייה פתוח למעבר ואין שום שילוט אזהרה ומידע כמקובל.

מהנדס העיר כתב לנו ביולי 2011 שהנחה את הוועדה לבצע הכול לפי התקן.

בבדיקה פשוטה באתר רשם העמותות ביולי 2011 (וגם באפריל 2012) ראינו את סטאטוס עמותת בית הכנסת כך:

 

מספר עמותה   580163590
שם עמותה בעברית   בית הכנסת ע"ש ר' מאיר בעל הנס זיע"א – קרית מוצקין
שם עמותה באנגלית   
תאריך רישום העמותה   16/09/1990
מלל סטטוס עמותה   נמחקה
כתובת   רחוב שביל הגפן 13/13 אצל זוהר מאיר, קרית מוצקין , 26398
סטטוס ניהול תקין לשנת 2012   אין אישור

ויתכן שיש לזה השלכות בכל הנוגע לבנייה והפעלה של אולם אירועים ליד בית כנסת.

 

באוגוסט 2011 נודע לנו שהיתר הבנייה חתום ע"י מורשה נגישות. בשרטוט רואים שיפוע ארוך לאולם התפילה הקיים (גברים) ושירותי נכים. אין הנגשה של עזרת הנשים. אנחנו ממשיכים לברר וללחוץ להנגשה מלאה במסגרת הרחבת בית הכנסת.

 

לקראת חגי תשרי תשע"ב יצאו קריאות יפות של הרבנים הראשיים למען הנגשת בתי הכנסת. פנינו למר אליעזר שפר, ראש איחוד בתי הכנסת בישראל (שהפיץ את הקריאות של הרבנים הראשיים) בבקשה שיפנה לפרנסי בית הכנסת ברוח הקריאות הנ"ל.

 

לקראת פסח תשע"ב ביקרנו במקום וראינו שהבנייה מתקדמת. רואים כבר את הכבש (שלוש רמפות ארוכות) ואולם אירועים ענק.


תמונות מסיורים בבית הכנסת

בית כנסת מאיר בעל הנס

 

"ברוך אתה בבואך" – הכניסה הראשית לבית הכנסת. מדרגות תלולות וכנראה לא תקניות. יוני 2010.

  

בית כנסת מאיר בעל הנס 

המשך המדרגות עד המבואה לאולם התפילה. יוני 2010.

 

בית כנסת מאיר בעל הנס 

הכניסה לעזרת הנשים היא מאחור, דרך שביל צר שמוליך גם למקלט. יוני 2010.

 

בית כנסת מאיר בעל הנס

 

שתי מדרגות מוזנחות ולא אחידות בדלת של עזרת הנשים. יוני 2010.

 

בית כנסת מאיר בעל הנס

 

התחלת גרם המדרגות הארוך לעזרת הנשים. מימין מעבר לשירותי גברים. יוני 2010.

בית כנסת מאיר בעל הנס קרית מוצקין

רמפה לאולם התפילה הראשי (בבנייה, אפריל 2012).

 


מידע כללי וקישורים

בית כנסת מאיר בעל הנס קרית מוצקין

מאמרים נוספים בנושא

הירשמו לנגישון והשארו מעודכנים
תשאירו מייל עכשיו ונדאג שתשארו מעודכנים כל הזמן