Skip to main content

נגישות מרפאות ובתי חולים

יש הצטברות של תלונות על מרפאות (גם פרטיות וגם של קופות החולים); רובן קיימות הרבה שנים וגם הלקוחות לא "נחתו מהמאדים", אך יש ציפייה טבעית ומוצדקת בהחלט שיחד עם קבלת חוק השוויון ינגישו מוסדות כה חשובים

 

עם עליית תוחלת החיים וכתוצאה מפעולות איבה ותאונות יש גידול משמעותי במספר הלקוחות הזקוקים לנגישות. נושא נגישות מרפאות נדון בפירוט בדו"ח מבקר המדינה מ- 2001. בין השאר, נכתב שם: "אף לא אחת מהמרפאות שנבדקו, ובכללן מרפאה שנבנתה על פי היתר בנייה שניתן לאחר 1.4.72 ונועדה מלכתחילה לשמש מרפאה, אינה מותאמת לאנשים עם מוגבלות. על המוסדות הרפואיים להקפיד לשכן את מרפאותיהם רק במבנים שיש בהם סידורי נגישות לנכים, ובמבנים שכורים שבעליהם מסכימים להתקנת סידורי הנגישות….הביקורת בלשכת הבריאות ברחובות העלתה, כי משרדי הצוות המטפל, בין היתר, בנושא המכשירים, אינם נגישים לנכים, וכי תנאי העבודה של הצוות מקשים עליו לתת שירות הולם למגישי הבקשות: המשרדים נמצאים בקומת מרתף של הבניין, והירידה אליהם היא באמצעות חמש מדרגות; הגישה למשרדים היא דרך מגרש חניה צפוף, ולעתים אין די מקום למעבר כיסא גלגלים. לדברי הצוות, כאשר יש צורך לשוחח עם נכה בכיסא גלגלים או להחתימו על מסמכים, עובדת הצוות פוגשת אותו בכלי הרכב שלו או על המדרכה שלפני הבניין".

לאור המצב אנחנו פועלים מול קופות החולים להנגשה מהירה ככל האפשר של המרפאות למרות שלפי החוק והתקנות יש להן (לכאורה) זמן רב ולפעמים יש התנגדויות של שכנים.

אנחנו דורשים לתקן את חוק ביטוח בריאות כך שלקוח עם מוגבלות שלא יכול להגיע למרפאה לא נגישה יהיה זכאי לביקורי-בית ללא תשלום (בלי קשר לחברות בביטוחים משלימים). בנוסף לפתרון מיידי עבור לקוחות רבים עם מוגבלויות, זה יעודד את קופות החולים להנגיש את המרפאות בהקדם האפשרי.

אנחנו דורשים גם שיספקו ללקוחות מידע אמין על נגישות המרפאות. נתקלנו במקרים שמרפאה סומנה כנגישה למרות שהדרך היחידה להגיע לחלק מהרופאים היא באמצעות מדרגות. גם כאשר יש נגישות למרפאה מסוימת, נדיר מאד למצוא מיטות טיפול נגישות.

נושא הנגישות למרפאות נדון בתוכנית "הדרה" ברשת ב' ב- 20.9.2005. הזכירו את ה"פיילוט" של המרפאה הנגישה של ה"כללית" בבאר-שבע.

תלונות על מרפאות ובתי חולים ספציפיים מוצגות במדור נפרד.

משרד הבריאות מכיר בצורך בנגישות שירותי הרפואה בישראל. בעת כתיבת שורות אלה הדף הנ"ל נושא תאריך 11.2005 ואין בו מחוייבות ללוח זמנים. מדובר על "שדרוג מבנים והנגשתם בהדרגה, בפרק הזמן המותנה בחוק בפרק הנגישות". למרות זאת יש ביקורת קשה דו"ח מבקר המדינה לשנת 2009 על נגישות מרפאות בתחום בריאות הנפש:

"הבדיקה שערך משרד מבקר המדינה העלתה כי בעת סיום הביקורת לא היה בידי המשרד מידע מלא על בעיות נגישות במרפאות למעט מידע על כמה מרפאות שהתקבל בעקבות תלונות בעניינן. להלן דוגמה למבנה לא נגיש שהמידע עליו במשרד התקבל בעקבות תלונה: במרפאת פרומקין בנתניה נמצא חדר השירותים המיועד לשימוש קהל המטופלים בקומה השנייה; במרפאה אין מעלית או מעלון; מטופלים המרותקים לכיסאות גלגלים הזקוקים לשירותים נאלצים לגרור את עצמם בזחילה על המדרגות. לדברי עובדי המרפאה אחד המטופלים זחל על ברכיו ועל אחוריו כדי להגיע לשירותים בקומה השנייה. מטופל אחר שזחל לכיוון הקומה השנייה עשה לבסוף את צרכיו במכנסיו ועל רצפת המרפאה.

בשנת 2007 סיכם האגף להבטחת איכות במשרד ממצאי מבדק שנערך ב-27 מרפאות לבריאות הנפש שעסק בין היתר גם בענייני נגישות. המבדק איתר בעיות נגישות ביותר ממחצית המרפאות. משרד מבקר המדינה מעיר למשרד כי מן הראוי שיהיו בידיו נתונים לגבי נגישותן של כלל המרפאות ובכלל זה של המרפאות לבריאות הנפש שבהן ניתנים שירותים מטעם המשרד, וכי עליו לפעול להנגשת המרפאות על פי הקבוע בדין".

מהתלונות האחרונות מסתמנת מגמה של נסיגה בנגישות בתי חולים ומרפאות גדולות בעיקר בקטע של חניה לנכים (ראו דף נפרד). לא תמיד יש חניות נכים ליד הכניסה הנגישה, או שאין מספיק חניות כאלה. התוצאה היא שלמרות ההשקעה במתן אפשרות תנועה עצמאית אפילו לאנשים עם מוגבלות קשה, ברגע האמת יהיה צורך בליווי רק בגלל הקטע שבין החניה לכניסה למבנה. למצב הזה אפשר לתת הסברים כלכליים ואחרים, אך האפשרות של אדם עם מוגבלות להגיע בביטחה ובצורה מכובדת למבנה ציבורי כה חשוב צריכה להיות מעל השיקולים האלה.

 

יוצא-דופן לטובה הוא בית חולים רמב"ם בחיפה, שפתח ב- 2014 חניון תת-קרקעי גדול עם חניות נכים והסדר לפטור מתשלום לבעלי תג נכה. יש גם חניות נכים ליד מרפאות חוץ ואונקולוגיה. השומרים בכניסות לחניונים בודקים התאמה בין השם על התג לשם הנהג (או בעל התג) שנמצא ברכב. זה מונע שימוש לרעה בתג הנכה, אך יש קושי להביא רכב לבעל תג נכה שמאושפז ברמב"ם ורוצה להשתמש ברכב ב"חופשות" או בשחרור מהאישפוז. עד פתיחת החניון הזה, זמינות חניות הנכים הייתה בלתי מספקת לחלוטין. צריך גם לדעת שבמצבי חירום החניון מוסב לצרכי אשפוז ולא בטוח שמסמנים חניות נכים זמניות בחוץ בתקופה כזאת.

 

תקנות מוסדות בריאות בחוק השוויון אושרו בכנסת במרץ 2016

.

 

 


 

דוגמאות אקראיות של תלונות נגישות על שירותי בריאות

 

במקום זה יובאו תקצירים של תלונות שהתקבלו כדי לקבל מושג על הבעיות שגורמות ללקוחות להתלונן. הפירוט נמצא בקישורים או בהתכתבויות ב"מדור התלונות".

 

"שירותי בריאות כללית"

 

 •  "לין" בחיפה – מרפאה גדולה מאד עם מצוקת חניה. הגישה אליה הייתה קשה ומסוכנת בתקופת העבודה על ה"מטרונית". יש גם בעיות נגישות בתוך המרפאה.
 • מרפאה מקצועית ברחוב הרצל, נהריה. כאן הותקן מעלון שמושבת חלק גדול מהזמן.
 • מרפאת "יוספטל" בנהריה – לא הייתה נגישה. ב- 2010 החלו בבניית מעלית.
 • מרפאת "פינסקר" בראשון לציון – הסדרי חניה בעייתיים, גובה דלפקים.
 • מרפאת "גולדרוזן" בראשון לציון – ביטול חניות נכים.
 • מרפאת "שני", רחוב אהוד, רמת גן – בעיות נגישות שונות.
 • מרפאה בהרצליה – בעיות נגישות למרות שהמבנה חדש (2010).
 • מרפאת "אברבנאל" ("צאלון") בקרית חיים – בעיות נגישות אפילו אחרי שיפוץ גדול. שירותי נכים עם דלת שנפתחת פנימה גם ב- 2020.
 • מרפאת "הרמן", קרית מוצקין – היעדר נגישות לחדרי הרופאים עד הקמת מעלית בסוף 2010.
 • מרפאת ריפוי בעיסוק ברחוב אסתר המלכה, תל אביב – בניית מעלית נעצרה עקב התנגדות שכנים. התקציב הועבר בסביבות 2007 להנגשת מרפאה אחרת.
 • מרפאת "אהרונוב" ברחוב זמנהוף, תל-אביב – מעלית קטנה ולא מתאימה לכיסא ממונע.
 • מרפאת "ברודצקי" ברמת אביב – מדרגות.
 • מרפאת "התקווה" בתל אביב – עמדת ניהול תורים לא נגישה. התשובה ב- 2013: "אלו העמדות הסטנדרטיות בכל מרפאות הכללית".
 • "מרפאה יועצת איילון" בתל אביב – מדרגות ומסירת מידע נגישות לא נכון למתלוננים (2013). התלונה חוזרת ב- 2020.
 • "כללית סמייל" בפסגת זאב – מדרגות.
 • מרפאת המומחים בטבעון – מרפאה פרטית שנתנה שירותים ל"כללית" ולא הייתה נגישה. המרפאה נסגרה ב- 2013.
 • "בת-ימון" בבת-ים – בעיות נגישות שונות. דוגמא למרפאות שנמצאות בפינות רחוקות בקניון.
 • "טיפת חלב בית אליעזר", חדרה – בעיות נגישות שונות וריב סמכויות בין "הכללית" למשרד הבריאות.
 • "נפרומור" (מכון דיאליזה בבאר שבע) – בעיות גישה וחניה, תלונה על שירותי נכים.
 • "נפרומור" (מכון דיאליזה בתל אביב) – בעיות גישה אל המרפאה. לבקשתנו הנושא טופל על ידי העירייה.
 • השבתה ממושכת של המעלית למרפאות בהסדר עם ה"כללית" בקניון גירון, אשקלון (פברואר 2018).
 • "אבסורד: נכים מחכים לשומר כדי להיכנס ולצאת לסניף 'כללית'". MYNET ירושלים, מרץ 2020. המקרה מדגיש את חשיבות נגישות השירות בנוסף לנגישות הפיזית.

 

 

 

"מכבי"

 

מרפאה באבן יהודה – חדרי הרופאים נמצאים בקומה לא נגישה, אך יש מסמך שמגדיר את המרפאה כנגישה.

 

 

"לאומית"

 

 • מרפאה באשדוד (הוזכרה ב"יהיה בסדר" בגל"צ, אוקטובר 2015).
 • מרפאת "באר אורה" ברמת גן – בעיות נגישות לפני ואחרי שיפוץ גדול.
 • "מרפאת הנשיא", לוד – הייתה במבנה ישן ולא נגיש. עברה למבנה חדש ב- 2010.
 • מרפאת ירכא – הייתה מאד לא נגישה. ב- 2009 הותקן שיפוע ויש הבטחה להנגיש אותה.
 • מרפאה בנצרת עילית, 2005. ב- 2006 המרפאה הועברה למבנה נגיש, אך יש קשיי תחבורה.
 • מרפאה ברחוב העצמאות, בת ים. תלונות קשות החל מ- 2007. אפילו טיפול של התוכנית "יהיה בסדר" (2016) לא עזר.
 • מרפאה ברחוב יהודה הלוי בפתח תקווה – המעלית מגיעה לחצאי קומות ומשתמשים בכיסא גלגלים לא יכולים להגיע לחדרי רופאים.

 

 

"המאוחדת"

 

 •  מרפאת "רמת גן" – מעלית שמגיעה לחצאי-קומות בלבד. אין לוח זמנים להנגשה.
 • מרפאה ברחוב רבי עקיבא בירושלים – לא נגישה. ביקורי בית הופסקו ב- 2013.

 

 

מרפאות פרטיות שמקבלות הפניות מקופות החולים

 

 • מכון רנטגן ס.מ.נ. בעכו – בעיות נגישות. לחץ של "מכבי" לתקן לפחות חלק מהליקויים.
 • "פטיו 638" באילת – מרפאה שלפחות ב- 2006 לא הייתה נגישה. היא העניקה שירותים ייחודיים למבוטחי ה"כללית" בעיר.
 • מרפאות ב"קאנטרי ג'" ברמת אביב – גישה דרך מדרגות או בתיאום טלפוני מסורבל מכניסה אחורית.
 • "המרכז הרפואי רמות" בירושלים – מרפאה שמקבלת הפניות מ"המאוחדת". בעיות חניה לנכים, במיוחד לרכב "גבוה".
 • בדיקות שמיעה ב"מכללת הדסה", רחוב חבצלת, ירושלים – אין חניות נכים (2011).
 • מרפאה של אורולוג בחולון – לקוחה בת 91 הייתה צריכה להגיע למרפאה עם כיסא גלגלים בעזרת הבת שלה. הבת ביררה בטלפון ונאמר לה שהמרפאה נגישה. בפועל היה שם שיפוע תלול מאד וביציאה הלקוחה נפלה, נפגעה בראש ונגרמו לה נזקים בלתי הפיכים עד כדי מעבר למחלקה סיעודית ב"משען". פרטים נוספים אפשר לשמוע בהקלטת התוכנית "סדר יום" של קרן נויבך ברשת ב', 3.10.2017 (כ- 25 דקות מתחילת התוכנית). הדגש כאן הוא על המשמעות הבטיחותית של היעדר נגישות, אבל יש בסיפור גם היבטים אחרים כפי שאפשר לשמוע בהקלטה.

 

 

בתי חולים

 

 • "איכילוב" – בעיקר בעיות חניה לנכים.
 • "הדסה" עין-כרם – הסדרי חניה חדשים (יחסית) קשים מאד לאנשים עם מוגבלויות.
 • "ביקור חולים" בירושלים – מחלקת פוריות לא נגישה. בעקבות פנייתנו הותקנה רמפה.
 • "רמב"ם" – מצוקת חניה קשה עד פתיחת החניון ב- 2014. דווחו גם בעיות נגישות במרפאות-חוץ מסוימות.
 • "רוטשילד" ("בני ציון") בחיפה – מצוקה מתמשכת בחניות נכים וקושי טופוגראפי.
 • "מאיר" (כפר סבא) – בעיות חניה לנכים.
 • "נהריה" – קשיחות מופרזת בתקופה מסוימת כלפי מי שמסיע חולה בעל תג נכה ברכב עם התג.
 •  "בלינסון" – שיפוצים לאורך שנים ומצוקת חניה. שיפור עם פתיחת חניון תת-קרקעי. תלונה על שירותי הנכים ב"שניידר".
 • "העמק", עפולה – בעיות נגישות שונות, כולל חניה לנכים.
 • "אסף הרופא" – התפתחות מצוקת חניה לנכים.
 • "וולפסון", חולון – בתקופות מסוימות דווח על יחס גרוע לבעלי תג נכה ועל בעיות נגישות.
 • "תל השומר" ("שיבא") – התפתחות קשיי חניה ובעיות נגישות מקומיות.
 • "אלישע" (חיפה) – בעיות נגישות וחניה. טופלו חלקית בהתערבות חברי כנסת.
 • "בית לוינשטיין" – תביעה ייצוגית בנושא החניה. היו בעיות נגישות מסביב לבית החולים.

 

 

לשכות בריאות, וועדות רפואיות

 

 • לשכת בריאות רמלה – היעדר נגישות לחלק מהחדרים שמתקיימת בהם קבלת קהל. 
 • לשכת בריאות והמרב"ד בתל אביב – המבנה ברחוב הארבעה היה (לאורך שנים רבות) סמל לאבסורד שבהיעדר נגישות במקום כזה.
 • לשכת הבריאות בעכו.

 

 

 


קישורים

 

 

 

 

 

מאמרים נוספים בנושא

הירשמו לנגישון והשארו מעודכנים
תשאירו מייל עכשיו ונדאג שתשארו מעודכנים כל הזמן