Skip to main content

חדשות

דיון בכנסת – נסיעת רכב נכה בנתיבי תחבורה ציבורית

קטגוריה: חדשות העמותה

עדכון

אתמול עבר בכנסת חוק, המתיר לרכבים בעלי תו נכה בצבע כחול לנסוע בנתיבי תחבורה ציבורית, כאשר הנכה נמצא ברכב.
הוחלט בוועדה, כי בעוד שנתיים, תיבחן השפעת החוק על זרימת התנועה, ולפי הממצאים יוחלט האם להרחיב את החוק לכלל תווי הנכים, או לצמצמו.

להודעה המלאה

עמותת נגישות ישראל רואה בעייתיות בהחלטה, אשר נכון לעכשיו, מפלה בין סוגי התווים.
עמדתנו (המפורטת בהמשך), היא כי ההיתר צריך להנתן לפי הצורך ולא לפי סוג התו.
בעיה נוספת תיווצר בעתיד, כשתושלם
רפורמת תווי החניה לנכים, ותוי הנכה יאוחדו לתו אחד.


היום (5.2.08) ייערך דיון בוועדת הכלכלה בכנסת בנושא הנגשת מרכזי ערים ועורקי תחבורה שעד כה היו מוגבלים לתחבורה ציבורית, מבלי שתהיה להן אלטרנטיבה עבור רכבים עם תג נכה.

למרות החשיבות הרבה שהעמותה מייחסת לנושא הנדון – לא יכולנו לשלוח נציג לדיון זה. ישראל אבן זהב, יועץ נגישות ממטה מאבק הנכים, צירף את מכתבנו לפרוטוקול של הוועדה כהצעה של עמותת נגישות ישראל, בתקווה שנוכל לקדם נושא זה ולפתוח את מרכזי הערים לכלל ציבור האנשים עם מוגבלות, כפי שאותם המרכזים פתוחים ומשמשים את הציבור הרחב בכללותו.

כפי שנציגת העמותה, עו"ד מיכל רימון, ציינה בישיבה הקודמת שהתקיימה ב- 19 בנובמבר 2007 – עמותת נגישות ישראל אינה חושבת שיש מקום להבחנה בין הסוגים השונים של תגי הנכים. משום כך, באותם נתיבי התחבורה הציבוריים (להלן – "נת"צ") שלהם אין נתיב אלטרנטיבי (בד"כ במרכזי ערים), יש להתיר נסיעה לבעלי כל התגים.

לעומת זאת – באותם מקומות בהם יש נתיב מקביל לנת"צ (כדוגמת שדרות רוקח בתל אביב) אנו מציעים פשרה, שמצד אחד מתחשבת בחברות התחבורה הציבורית החוששות מעומס לא הכרחי בנת"צים, ומצד שני מתחשבת באותם אנשים עם מוגבלות שבאמת צריכים את ההקלה הזו של גישה לנסיעה בנת"צ גם כשיש אלטרנטיבה –

הצעתנו הינה:

  1. שכל בעלי תווי חניה יורשו לנסוע  בנת"צ בתוך העיר (במקרים שאין נתיב אלטרנטיבי).
  2. שאותם אלה המבקשים לקבל היתר ספציפי לנסיעה בכל הנת"צים (גם אלו שלצידם אלטרנטיבה) יידרשו לקבל אישור ממרב"ד (המכון רפואי  לבטיחות בדרכים) שאחראי על רישום מגבלות הקשורות לנכים ברישיון הנהיגה. אנו מאמינים שלא מדובר בכמות גדולה של כאלה שבאמת זקוקים להקלה גורפת זו וכך מי שייסע בנת"צ וייעצר לביקורת יוכל להציג את רישיון הנהיגה ובו יצוין ההיתר בפני השוטר ומי שאין לו היתר – לא צריך לנסוע בנת"צ שכזה.
  3. עוד יצוין שהצעה זו תביא לכך שהאישור יהיה אישי ולא יוכל להיות מנוצל שלא בצדק ע"י בני משפחה הנוהגים ברכב עם תג הנכה.

מאמרים נוספים בנושא

הירשמו לנגישון והשארו מעודכנים
תשאירו מייל עכשיו ונדאג שתשארו מעודכנים כל הזמן